Meracie prístroje 

Elektronické prístroje na domáce použitie ako sú tlakomer alebo glukomer, pomôžu v prípade potreby pravidelne sledovať zdravotný stav.