Písanie 

Pri problémoch s motorikou uľahči písanie špeciálnym perom, alebo pomôcka na písanie vhodná na všetky tipy pier a ceruziek.