PSG- Kniha: Konečná stanica, vystupovať! alebo ako si prajem zomrieť. ( 10% )

0000

Ako sa teda zomiera v 21.storočí, musí sa aj dnes človek trápiť, môže ovplyvniť svoje posledné dni, či dokonca presadiť svoju predstavu o vlastnej smrti?

Kniha predkladá viaceré zaujímave názory aj na túto smutnú a však prirodzenú súčasť života. Autor sa snaží poukázať na dôležitosť pripravenosti aj na nečakané situácie.

Viac detailov

Tento produkt už nie je dostupný

4,80 €

Pridať do zoznamu prianí

Viac informácií

Opis

V dnešnej dobe sa každý zaujíma len o to, čo prinesie senzáciu a peniaze. Pre človeka je úplne prirodzené, že sa chce obklopovať príjemnými vecami. Avšak život, nie je prechádzkou rúžovou záhradou a každý z nás sa skôr či neskôr so smrťou stretne.

Autor sa v knihe snaží odpovedať na všetky tieto otázky. Kniha je napísaná pre širokú verejnosť, pre každého z nás a je príspevkom k humanizácii medicíny našej doby.

Pojednáva o predstavách, ktoré máme o vlastnej smrti a našom vysnívanom konci a konfrontuje ho so spoločenskou a medicínskou realitou našej doby. Poukazuje na odvekú túžbu človeka umrieť pri svojich najbližších, netrpieť, nebyť rodine na príťaž, či nestratiť dôstojnosť. Ukazuje ako možno zabezpečiť, aby aj v prípade straty telesnej či duševnej schopnosti rozhodnúť o sebe sám bolo s nami napriek tomu nakladané v duchu našich predstáv a našej vôle. Vysvetľuje základné pojmy v súvislosti s právom pacienta súhlasiť i odmietnuť liečbu, dotýka sa prognózy najčastejších ochorení vyúsťujúcich do neželaného konca.

Knihha vysvetľuje pojmy z oblasti intenzívnej medicíny (napojenie na umelé dýchanie, podpora obehu či dialýza) a dáva vedomostný základ pre správne rozhodnutie v správny čas. Prináša príklady z medicínskej praxe autora ako aj príklady písomných doporučení, prejavenia svojej vôle pre posledné dni z krajín, kde zomieranie nie je spoločenské tabu, ale otvorenou spoločenskou témou.

Nielen o smrti

Po teoretickej príprave v prvej časti knihy sa druhá časť knihy venuje konkrétnym stavom a slúži ako predloha pre formulovanie základov vôle pacienta. Počas jednotlivých kapitol a na základe príkladov ( napr. poškodenia mozgu a výsledné stavy pri úraze, po porážke, po reanimácii, či pri progresívnych neurologických ochoreniach ako napríklad Alzheimerova choroba) si môže každý čitateľ vybrať a zaškrtnúť, čo by si v danej situácii, v danom opísanom zdravotnom stave vybral on.

Týmto jednoduchým postupom vlastne vypracuje svoju vôľu pre svoje posledné dni. Po potvrdení pravosti svojej vôle u notára čitateľ získava právne záväzný “testament“ pre najčastejšie príčiny a stavy vyúsťujúce do neželaného konca. Pomocou knihy vypracovaná a následne potvrdená vôľa môže raz pomôcť nie len každému z nás, ale aj našim príbuzným pri ťažkom rozhodnutí.

Pod titulom: „Povinné čítanie pre všetkých naozaj dospelých“ je táto kniha v prístupnej, zrozumiteľnej a odľahčenej forme určená všetkým, ktorí pochopili jedinú životnú istotu.

Je to kniha, ktorú majú darovať rodičia deťom, chorí zdravým a realisti realistom. Len tento postup zaručí, že sa poznatky z tejto knihy a otvorený rozhovor o nej odzrkadlí v dni vášho príchodu do konečnej stanice.

Objednajte si už teraz nevšedný darček v podobe tejto knihy, prečítajte si ju, porozmýšľajte a správne ju vyplňte. Takto vyplnenú svoju vôľu, pre svoje posledné dni následne darujte tomu, koho naozaj poznáte, komu najviac dôverujete. S vedomím zabezpečenia svojich predstáv a zbavenia sa strachu a neistoty z posledných dní si ešte s väčšou radosťou budete užívať tie všetky ostatné.

Recenzie

Momentálne žiadne zákaznícke recenzie.

Napísať recenziu

PSG- Kniha: Konečná stanica, vystupovať! alebo ako si prajem zomrieť. ( 10% )

PSG- Kniha: Konečná stanica, vystupovať! alebo ako si prajem zomrieť. ( 10% )

Ako sa teda zomiera v 21.storočí, musí sa aj dnes človek trápiť, môže ovplyvniť svoje posledné dni, či dokonca presadiť svoju predstavu o vlastnej smrti?

Kniha predkladá viaceré zaujímave názory aj na túto smutnú a však prirodzenú súčasť života. Autor sa snaží poukázať na dôležitosť pripravenosti aj na nečakané situácie.

Napísať recenziu

Podobné produkty